Z nastaniem dwudziestego pierwszego wieku wymagania wobec nowo budowanych domów wzrastają w zakresie przyjazności dla środowiska naturalnego. Nie chodzi już wyłącznie o to, żeby dom był wygodny dla jego mieszkańców. Wymagania coraz większej grupy osób są takie, że konieczne jest rozpatrywanie każdej konstrukcji, pod kątem możliwych szkód dla środowiska. Kluczem do nowoczesnego budowania jest energooszczędność, która pozwala na małe zużycie energii przez dany budynek. Wraz z malejącymi zasobami naturalnymi wzrasta aspekt ograniczenia konieczności używania energii przez domu, co powoduje wzrost kosztów zakupu takich surowców naturalnych, które pozwalają na ogrzanie budynku. Ogólny trend w budownictwie mieszkaniowym ale nie tylko jest taki, żeby ograniczać straty ciepła z budynków. Częściowo jest to wynika dążeń samych inwestorów ale powoli staję się to też efektem wymogów stawianych przez organy ustawodawcze państw. Wymogi stawiane przez prawo wobec charakterystyki cieplnej danego budynku jest związane z koniecznością używania w toku stawiania domu czy innego budynku rozwiązań energooszczędnych. W myśl rozwiązań prawnych stosowanych w Unie Europejskiej od roku 2020 na terenie Wspólnoty Europejskiej będą mogły być wznoszone wyłącznie budynki, które wykazują zerowe zapotrzebowanie na energię. Warto zatem przyjrzeć się temu czym tak naprawdę jest dom energooszczędny. W myśl wszelkich teorii jest to budynek, który nie tylko energię oszczędza ale także pozwala na jej aktywne pozyskiwanie ze źródeł naturalnych takich jak słońce ziemia czy woda. Dodatkowo konstrukcja taka musi posiadać charakterystykę cieplną, która nie pozwoli na straty pozyskanej energii. Są to budynki, które charakteryzują się zwartą i nieskomplikowaną bryłą. Dzięki takiej konstrukcji zmniejsza się ilość tak zwanych przegród zewnętrznych, które są główną przyczyną strat ciepła. Wszystko to razem pozwala nie tylko na ochronę środowiska ale także, może być źródłem sporych oszczędności dla mieszkańców domu.